Akdeniz Üniversitesi

   

Sonuç Duyuru Sayfası

 


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler ilan olunur. Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt  ve ders kaydı tarihleri, akademik takvimde yer aldığı şekliyle 7-11 Eylül tarihleri arasındadır.

  Adı veSoyadı :  Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazandığı Program :
1)   Zeynep Ayça TERZİOĞLU   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans
2) Esra KUZ İlköğretim Tezli Yüksek Lisan

10-11 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı lisansüstü giriş sınavı sonucunda başarılı olan aday listeleri ilan olunur.

 


Yüksek Öğretim Kurumu Logosu   Kütüphane LogoNot Görüntüleme Kısayol

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.


   
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
   
     
DERS PROGRAMLARI
  
  
 
  
   EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI   
   Kuruluş Yılı 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılı  
 Amacı

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün gerçekleştirmeyi hedeflediği iki temel amacı vardır:

(1)       Öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.

(2)        Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öğretmen rol beklentilerini karşılayacak tutum ve değerlere sahip öğretmenler yetiştirmek.
 Programlar 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme AnaBilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim AnaBilim Dalı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi AnaBilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AnaBilim Dalı

 Misyon 

Eğitim Bilimleri Bölümü olarak misyonumuz,

(1)     Eğitimde ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi ve denetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında uzman yetiştirmek,

(2)     Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği geliştirerek, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak,

(3)     Öğretmen yeterliliklerini dikkate alarak nitelikli öğretmenler yetiştirmek.

 Vizyon Eğitim Bilimleri Bölümü olarak vizyonumuz, öğretmenlik mesleği alanında güncel bilgileri takip eden, yeni bilgiler üreten ve bu bilgileri kendi mesleği ile ilişkilendirebilen niteliklere sahip çeşitli alt alanlarda uzmanların yetiştirilmesidir. 
   
 Bölüm Başkanı: 

Prof.Dr. Şerafettin KARAKAYA

 Bölüm Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Bayram BIÇAK

Yrd. Doç. Dr. Fatih YILDIZ

 

Bölüm Sekreteri:

Ali YILMAZ
 Yürütülen Y.Lisans ve Doktora Programları

Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
   


Sayfa Özeti: Eğitim Bilimleri A.B.D.

Anahtar Kelimeler: